Tin tức

Gặp gỡ GS. Võ Tòng Xuân Tại Trung tâm Nghiên Cứu - Ứng Dụng Mía Đường

Giáo sư - Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Võ Tòng Xuân là một nhà khoa học thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt là ngành trồng lúa. Ông đã được Nhà nước Việt Nam công nhận là Anh hùng Lao động. Ông có nhiều đóng góp cho trong việc nghiên cứu cây lúa ở đồng bằng sông Cửu Long cũng như trong sự nghiệp giáo dục tại vùng này.

Tin tức Khác
© 2016 Fulvic Minerals
Thiết kế web DD team